Kompetencje

W ciągu ostatnich dwudziestu lat słowo ”kompetencja” stało się kluczowym pojęciem wykorzystywanym do opisu ludzi w organizacjach.

Opis każdej kompetencji zawiera:

  • nazwę kompetencji
  • definicję
  • nazwę poszczególnych poziomów (1 - 5)

    Poziomy kompetencji określają stopień posiadania danej kompetencji przez pracownika. Najczęściej w modelu każda kompetencja jest opisana na 4 lub 5 poziomach. Poziom pierwszy oznacza najniższy możliwy stopień posiadania kompetencji, poziom piąty - najwyższy.

  • listę zachowań przypisanych do każdego poziomu

    Każdy poziom jest opisany za pomocą przykładowych zachowań. Ujawnianie określonych zachowań z danego poziomu świadczy o jego osiągnięciu przez pracownika. Przykładowe zachowania mają charakter stopniowy. Oznacza to, że osoba charakteryzująca się poziomem wyższym ujawnia zachowania także z poziomów niższych. Lista przykładowych zachowań nie wyczerpuje wszystkich możliwych zachowań z danego poziomu.